ანა მაზანიშვილი

ანა მაზანიშვილი

ფსიქოლოგი

1 გამოქვეყნებული სტატია | .
ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა

ალბათ არც ერთი დაავადება ფსიქოლოგიურად ასეთი „მგრძნობიარე“ არ არის სტიგმის მიმართ, როგორც კიბო. ამ შიშებმა შეიძლება შემდგომში ცუდი გავლენა მოახდინონ პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე და მისი ცხოვრების ხარისხზე.